Afgørelser - Adoptionsnævnet

Her kan du læse resuméer af udvalgte afgørelser, som nævnet har truffet siden den 1. januar 2000. Afgørelserne udgør i et vist omfang praksis for anvendelsen af de forskellige bestemmelser i adoptionsloven og adoptionsbekendtgørelsen.
Sidst opdateret 02.03.2016