Artikel:Flere ældre er tilfredse med deres helbred

Flere og flere ældre synes selv, de har et godt helbred. En analyse fra nyhedsbrevet Tal og tendenser har set på udviklingen de sidste 10 år.

OBS: INDHOLDET PÅ DENNE SIDE ER IKKE OPDATERET EFTER SENESTE RESSORTÆNDRING

Af fuldmægtig Jakob Janum Gadmar

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2014.

Andelen af ældre i Danmark, der vurderer, at de har et godt helbred, er øget gradvist i perioden 2002-2012 (fig. 1). I 2012 vurderede eksempelvis 66 pct. af de 77-årige deres helbred som godt eller virkelig godt. Det er en stigning på 10 procentpoint siden 2002, hvor 56 pct. i aldersgruppen syntes det samme.

Figur 1: Ældres selvvurderede helbred i 2002, 2007 og 2012, pct.

Graf, der viser udviklingen i ældres selvvurderede helbred

Læs grafen som excelfil: Figur 1: Ældres selvvurderede helbred i 2002, 2007 og 2012, pct.

Note: Værdien ’godt’ indeholder svarkategorierne ’virkelig godt’ og ’godt’. Værdien ’dårligt’ indeholder svarkategorierne ’dårligt’ og ’meget dårligt’.

Note: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i figuren ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i figuren.
Kilde: Ældredatabasen, SFI.

For alle tre aldersgrupper i figur 1 er andelen af borgere, der selv synes, de har et dårligt helbred, faldet over årene.

I 2012 vurderer de 77-årige faktisk deres helbred bedre, end de 72-årige gjorde i 2002. Ser man isoleret på selvvurderet helbred for disse grupper, har helbredsprofilen altså rykket sig med ca. 5 år over en 10-årig periode.

Ankestyrelsen undersøger udviklingen

Ministeriet for Ligestilling, Børn, Integration og Sociale Forhold har fået større fokus på at indsamle, bruge og formidle tal, og det ansvar har Ankestyrelsen fået. Ankestyrelsens Data og Analyse gik for nyligt i luften med nyhedsbrevet Tal og tendenser, der viser talanalyser på tværs af ministerområdet. Vi vil gerne vise, hvordan det går med ældre og nydanskere. Hvordan det går med at rehabilitere misbrugere, eller hvordan børn klarer sig, når omsorgen har svigtet.

Sidst opdateret 14.11.2016