Gå til indhold

Eilif, fuldmægtig

Eilif

Eilif er fuldmægtig i kontoret, Ledelse og Økonomi. Her fortæller han om sit arbejde.

Mit arbejde kan måske virke nørdet for folk udefra. I det team, jeg er en del af, omsætter vi Ankestyrelsens data til brugbar information. Det kan være, vi skal hjælpe med at levere data til en pressehenvendelse, understøtte vores direktion med data når de skal træffe beslutninger, eller en kontorchef har brug for nogle særlige informationer, der kan hjælpe vedkommende i ledelsesarbejdet. Os i teamet har lidt forskellige baggrunde, jeg har en kandidat i folkesundhedsvidenskab, mens mine kolleger fx har uddannelser inden for økonomi, statskundskab, IT og sundhed og fra CBS.

Det bedste ved jobbet

Ikke to dage er ens. Jeg synes, det er spændende at sidde tæt på, hvor beslutningerne bliver truffet. Det er også fedt at se, at vores arbejde rent faktisk bliver brugt til noget, både når vi sørger for at informere en journalist korrekt, men særligt også, når vi internt har indflydelse på mange store ledelsesbeslutninger. Vores opgaveportefølje er en blanding af faste driftsopgaver, små og hurtige opgaver og længerevarende opgaver og projekter. Og så hjælper vi også med at besvare folkestingspørgsmål, samrådsspørgsmål eller andre høringer.  

Det bedste er graverarbejde og sparring

Ankestyrelsen har rigtig meget data, som jeg fx bruger til at udarbejde opgørelser over, hvordan det går med kommunernes sagsbehandling. Vi opdaterer også løbende statistikkerne på vores talportal, hvor alle kan gå ind og søge på en statistik. Det er svært at pege på en specifik opgave som den mest spændende, men jeg kan godt lide, når en opgave kræver, at jeg laver lidt graverarbejde og sparrer med andre kloge hoveder i styrelsen for at komme i mål.  

Sjove fredagsbarer og fester

Det sociale i styrelsen er godt, der er både sjove fredagsbarer, sommerfester osv. Og i vores team er det virkelig fedt, for vi har haft nogle rigtig gode team-dage, hvor vi kombinerer det faglige og det sociale igennem en hel dag og aften.

Sidst opdateret 23.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring