Gå til indhold

Alexander, student

Alexander

Alexander er studentermedhjælper i kontoret Tilsyn 2 i København. Før da, arbejdede han i Aalborg i Administrationen. Her er, hvad han siger om sit arbejde.

Jeg startede med at arbejde i Administrationen i Aalborg i april 2022. Da jeg så fandt ud af, at jeg skulle flytte til København i forbindelse med jurastudiet, var jeg så heldig, at jeg kunne beholde mit arbejde i Ankestyrelsen, fordi der også er en afdeling i København. Der har jeg været siden september 2023.

Om at skifte afdeling og få nye opgaver

Flytningen af min fysiske arbejdsplads har betydet, at jeg er skiftet til et nyt kontor: Tilsyn 2. At skifte kontor, har givet mig en masse faglig ballast og erfaring med at opleve forskellige team- og kontordynamikker. I Administrationen sad jeg primært med aktindsigtssager, hvor jeg nu i langt højere grad indgår i sagsbehandlingssager. Jobbet nu indebærer fx at hjælpe med at sende høringsbreve ud til kommunen. Det er faktisk også en af de opgaver, jeg synes er allermest spændende: jeg får lov til at læse og forstå, hvad den konkrete borger ønsker, samtidig med at jeg måske skal hjælpe med at omformulere og formidle høringssvaret, så kommunen forstår både borgerens klage og Ankestyrelsens vurdering af sagen.

Fra teori til praksis

Overordnet set er studiejobbet i Ankestyrelsen spændende, fordi det giver mulighed for at se teori blive til praksis. Samtidig kan jeg snakke med færdiguddannede kolleger om, hvordan de bruger deres jurauddannelse til konkrete sager. Generelt er det ret nemt at drage tydelige paralleller mellem undervisningen på mit studie og mit job i Ankestyrelsen. På jurastudiet er nogle fag meget teoretisk tunge, og der er det super fedt at se, hvordan det er anvendeligt i den virkelige verden. Jobbet giver mig også nye perspektiver på og ekstra viden om det, jeg lærer på universitetet. I undervisningen bliver vi præsenteret for en hel del case-arbejde, som på en måde minder om det, vi laver i Ankestyrelsen. En af de største forskelle er dog, at cases i undervisningen oftest er fiktive og fingerede, og derfor ikke altid så virkelighedstro. I øvrigt har nogle af mine yndlingsfag på jurastudiet været forvaltningsretlige fag, og det går jo også rigtig godt i tråd med arbejdet i Ankestyrelsen.

Det bedste ved at arbejde i Ankestyrelsen

Det er svært at nævne én ting, som er det bedste, da Ankestyrelsen fungerer godt på så mange punkter som arbejdsgiver for studerende. Ankestyrelsen tilbyder ekstrem høj fleksibilitet, hvor man får lov i meget høj grad selv at planlægge sine arbejdstider. Man bestemmer selv, hvordan man spreder sin arbejdstid ud over ugen. Og derudover kan man sagtens indgå aftaler om nedsat arbejdstider i eksamensperioder og ekstra timer i ferier.

Et andet vigtigt punkt er, at kollegaerne tager godt hånd om en, og sikrer, at man løbende får mere udfordrende opgaver, så man udvikler sine kompetencer og får en vigtigere rolle i selve sagsbehandlingen.

Jobbet i Ankestyrelsen åbner døre for fremtiden

Jeg har ikke som sådan en fast plan for eller idé om, hvad mit drømmejob er som færdiguddannet jurist. Der er mange steder, der kunne være virkelig spændende at arbejde, inklusiv eventuelt at fortsætte her i Ankestyrelsen. Det er også en anden god ting ved studiejobbet: det giver masser af relevant erfaring og åbner nogle vigtige døre, både hvis jeg vil fortsætte min karriere her, men også hvis jeg fx gerne vil ud og arbejde lignende steder.

Sidst opdateret 10.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring