Gå til indhold

Din karriere

Fra den dag du træder ind ad døren, har vi planer for din oplæring og udvikling.

Vi lægger vægt på, at du vedligeholder og videreudvikler dine kompetencer. Vi er ambitiøse og tydelige om vores krav og forventninger til dig som medarbejder. Derfor er det også vigtigt, at du er godt klædt på til at løse dine opgaver, og at du udvikler dig løbende. Du tager hånd om stadig mere komplekse dele af sagsbehandlingen og får mulighed for andre opgaver såsom oplæring og undervisning, mødeledelse og udarbejdelse af principielle afgørelser.

Hjalte, juridisk fuldmægtig

testemonial

Hjalte har i lidt over et år arbejdet i et af Ankestyrelsens beskæftigelseskontorer. Oprindeligt var det interessen for forvaltningsret, der fik ham til at søge – og så den samfundsmæssige betydning, som han ikke i samme grad kan finde i et advokatkontor:

 

”Når jeg afgør sager i Ankestyrelsen, handler det om at finde den rigtige afgørelse – uden skelnen til om den er mest profitabel for et firma. For mig er det rigtig jura. Og så trækker det også, at jeg har mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige fagområder i andre kontorer - eller måske blive rettergangsfuldmægtig.”

Mobilitetsordning

Som jurist med få års erhvervserfaring bliver du omfattet af Ankestyrelsens mobilitetsordning for fuldmægtige. Du starter i et kontor inden for et af vores seks områder:

 • Arbejdsskade
 • Social
 • Beskæftigelse
 • Børn
 • Nævnsbetjening
 • Kommunalt tilsyn.

Her får du straks lov til at bruge dine juridiske færdigheder og vil udvikle dine kompetencer inden for konkret sagsbehandling.

Efter at have været i dit første kontor mellem to og fire år, skifter du til et andet område. Efter endnu en periode på mellem to og fire år skifter du til et tredje område. På den måde får du stærke sagsbehandlerkompetencer og en bred viden om velfærdsområdet.

Hvis du har stor erfaring fra andre ansættelser, taler vi om, hvor i forløbet, du skal starte.

Med tiden vil du også kunne få mulighed for at prøve kræfter med andre opgaver end konkret sagsbehandling, for eksempel:

 • undervise - blandt andet på vores kurser for sagsbehandlere i førsteinstanserne
 • deltage i taskforces på børne- og handicapområdet
 • lave praksisundersøgelser
 • vejlede vores førsteinstanser
 • møde i retssager på børne-, sygedagpenge- og arbejdsskadeområdet
 • være mødeleder på ankemøder
 • deltage i kontorets koordinering og driftsstyring
 • være oplærer og mentor
 • blive konsulent med særlige ansvarsområder.

Sidst opdateret 07.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring