Begravelsespladser

Begravelser skal ske på folkekirkens kirkegårde eller andre gravpladser, som kirkeministeren har godkendt.

moderne bygning

Religiøse forkyndere fra trossamfund uden for folkekirken kan begrave afdøde medlemmer på folkekirkens kirkegårde. Det kræver kontakt til kirkegårdsbestyrelsen, så I kan aftale hvordan begravelsen skal ske.

Krav til egne begravelsespladser

Trossamfund uden for folkekirken kan også få lov til at etablere deres egne begravelsespladser. For at få sådan en tilladelse skal I blandt andet stille sikkerhed for, at begravelsespladsen bliver vedligeholdt.

Der er også krav om, at der skal være regler, bestyrelse, tilsyn, brug og andre forhold.

Et trossamfund skal selv købe den grund, der skal bruges til begravelsesplads. Trossamfundet skal også selv drive og etablere begravelsespladsen.

Desuden kan det være nødvendigt, at kommunen udarbejder en lokalplan, og stedet skal være egnet til begravelse. Det vil sige, at sundhedsmyndighederne også skal tage stilling til en ansøgning. 

Læs mere om begravelsespladser.

Sidst opdateret 10.09.2015