Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl

Voksne udlændinge har ret til danskundervisning.

Hånd holder kuffert malet som det danske flag

Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen har bopæl, har pligt til at tilbyde danskundervisning senest en måned efter, at en voksen udlænding er kommet til kommunen.

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Undervisningen er gratis.

Læs mere om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Sidst opdateret 02.03.2015