Opholdstilladelse og indrejse som religiøs forkynder i Danmark

En religiøs forkynder kan søge om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Hånd holder kuffert malet som det danske flag

Du skal søge om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som religiøs forkynder.

Mere om opholdstilladelse for religiøse forkyndere. 

Ansøgningsskema kan fås på nettet eller i papirform.

Find ansøgningsskemaet. 

Ansøgningsskemaet findes på dansk og engelsk.

Skemaet kan også fås på danske ambassader i hjemlandet, hos Udlændingestyrelsens Borgerservice og på visse politistationer.

Udlændingestyrelsens Borgerservice. 

Find de politistationer, der udleverer skemaet. 

Korte besøgsophold

En religiøs forkynder kan derudover komme på kort besøgsophold (højst 90 dage indenfor en periode af 180 dage) i Danmark, hvis vedkommende for eksempel skal deltage i et religiøst arrangement.

Hvis vedkommende er statsborger i et land, hvor man skal have visum for at komme til Danmark, skal vedkommende søge om visum. Bemærk, at visum ikke giver ret til at arbejde, herunder eksempelvis prædike eller forkynde, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det.

Se listen over de lande, der kræver visum. 

Mere om reglerne og om, hvad et visum giver ret til. 

Hvordan ansøger du om visum?

Sidst opdateret 02.03.2015