Vejledende retningslinjer for godkendelse af trossamfund

Hvis I gerne vil godkendes som trossamfund eller menighed, skal I sende en ansøgning. I skal opfylde nogle krav, og I skal bruge en særlig blanket.

Gammeldags stempel

For at ansøge skal I være en gruppe af personer over 18 år med fast bopæl i Danmark, og I skal tilhøre en bestemt religion. Det er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der kan godkende trossamfund og menigheder uden for folkekirken. 

Læs mere om godkendelse af trossamfund og menigheder.

På Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside kan I også læse svarene på de mest almindelige spørgsmål om godkendelse.

Spørgsmål og svar om trossamfund og godkendelse.

Når et trossamfund er blevet godkendt, kan I søge om at jeres religiøse forkynder (for eksempel en præst eller en imam) kan få lov til at gifte folk. Det er Ankestyrelsen, som tager stilling til ansøgningen.  

Læs mere om ægteskab og ret til at gifte folk.

Ingen krav om godkendelse

Det er ikke et krav, at et trossamfund er godkendt, for at det kan virke i Danmark. Men det giver nogle fordele at være godkendt, for eksempel muligheden for at søge om ret til at gifte folk og visse skattemæssige fordele.

Sidst opdateret 28.10.2015