Religionsfrihed i Danmark

Grundloven sikrer religionsfrihed i Danmark.

dommerhammer

Grundlovens § 67 beskytter religionsfriheden. Det betyder, at borgerne har ret til at danne religiøse samfund og praktisere deres religion inden for grænserne af sædeligheden og den offentlige orden.

Læs § 67 i Grundloven.

Religionsfriheden betyder blandt andet, at der ikke kan stilles krav om, at et trossamfund skal godkendes af staten. Trossamfund kan altså eksistere uden offentlig godkendelse.

Særlige rettigheder kræver godkendelse

Hvis et trossamfund ønsker mulighed for at foretage vielser med borgerlig gyldighed, skal trossamfundet godkendes af Social- og Indenrigsministeriet.

Ægteskabslovgivningen siger, at en præst i et anerkendt og godkendt trossamfund kan få en vielsesbemyndigelse og foretage vielser med borgerlig gyldighed. Men her skal trossamfundet altså være godkendt eller anerkendt.

Læs hele Grundloven og få en introduktion.

Sidst opdateret 29.06.2015