Medlemmer af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg består af to ankechefer samt en række udvalgsmedlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg består af to ankechefer samt en række udvalgsmedlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra henholdsvis:

 • KL (Kommunernes Landsforening)
 • LO (Landsorganisationen i Danmark)
 • DA (Dansk Arbejdsgiverforening) 

Derudover deltager på visse områder et udvalgsmedlem fra DH (Danske Handicaporganisationer) eller fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Antal til møderne kan variere

Til hvert møde deltager minimum to personer fra Ankestyrelsen og minimum to udvalgsmedlemmer fra organisationerne. Hvor mange medlemmer - og fra hvilke organisationer - afhænger af sagsområdet.

Ikke offentlige møder

Møderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter, eller repræsentanter for disse, ikke krav på at være til stede under mødet.

Medlemmer af udvalget

Medlemmerne af udvalget er udpeget fra 1. juni 2014 og 4 år frem.

Udpeget af KL

 • Tatiana Sørensen
 • Hans Chr. Rasmussen
 • Torben Vigh
 • Ove E. Dalsgaard
 • Birger Hauge Nielsen
 • Birthe Skaarup
 • Hans Peter Andersen
 • Niels-Ulrik Bugge
 • Jens Erik Sørensen
 • Viggo Jonasen

Udpeget af LO

 • Frank Kold Sørensen
 • David Hedegaard Andersen
 • Elisabeth Svarrer
 • Christian Schak Bossen
 • Henrik Berlau
 • Michael Rasmus Pedersen
 • Carsten Riis
 • Lissi Gyldendahl
 • Jens Frank
 • Mads Samsing
 • Nina Vedel Møller
 • Nina Østergaard

Udpeget af DA

 • Maria Bille Høegh
 • Jørgen Bang-Petersen
 • Simon Neegaard-Holm
 • Ann B. Poulsen
 • Jens Troldborg
 • Anne Louise Wulff
 • Henning Gade
 • Tine Benedikte Skyum
 • Berit Toft Fihl
 • Erik Simonsen
 • Jeanette Justesen

Udpeget af DH

 • Winnie Lindner Pedersen
 • Jess Refsgaard
 • Bjerne Søberg
 • Poul Erik Henriksen
 • Mette Sommer Lindsay
 • Jan Fristrup
 • Gitte Frank Pedersen
 • Inger Steen Møller
 • Ole Johnsen
 • Line Bülow

Udpeget af Undervisningsministeriet

 • Jannie Worm Eriksen
 • Jonas Gramkow Barlyng
 • Søren W. Nissen
 • Anja Kær Kold

 

Sidst opdateret 04.02.2015