Til borgere

Her kan du få generel information om at klage til Ankestyrelsen.

Vil du klage?

Hvis du er utilfreds med en beslutning, som din kommune har truffet, kan du i nogle tilfælde klage til Ankestyrelsen.

Sådan behandler vi din sag

Din klage kommer igennem et bestemt forløb, fra Ankestyrelsen modtager din klage, til vi behandler og afslutter din sag.

Fuldmagter

Du kan som part i en sag give fuldmagt til, at andre hjælper dig, mens vi behandler sagen i Ankestyrelsen.

Klagefrister

Du skal klage inden for en særlig frist.

Film

Se korte film om din sag hos os, om at ringe til Ankestyrelsen og om hvem vi er.
Sidst opdateret 30.01.2019