Orienteringsskrivelse af 19. november 2013 om revisorernes redegørelse i de kommunale revisionsberetninger om kommunernes indsats mod socialt snyd

Sidst opdateret 01.10.2014