Orienteringsskrivelse af 15. november 2013 om revisionssager på det sociale område og spørgsmål om Servicelovens § 41 om merudgiftsydelse til børn (pdf)

Sidst opdateret 01.10.2014