Forældremyndighed og samvær

Forældremyndighed og samvær
Evaluering af forældreansvarsloven. Rapport.
Evaluering af forældreansvarsloven. Rapport. (pdf)
Bilag til evaluering af forældreansvarsloven. (pdf)
Bilag til evaluering af forældreansvarsloven. (pdf)
Evaluering af tværfaglige møder. Rapport
Evaluering af tværfaglige møder. Rapport (pdf)
Med barnet i centrum. Pjece.
Med barnet i centrum. Pjece. (pdf)
Barnets perspektiv. Betænkning nr. 1475 afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær
Barnets perspektiv. Betænkning nr. 1475 afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær. (pdf)
Forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsamt i sociale og familieretlige sager. Rapport
Forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsamt i sociale og familieretlige sager. Rapport. (pdf)
Overvåget samvær. 3. redegørelse fra Kontaktudvalget om Børnesagkyndig Rådgivning.
Overvåget samvær. 3. redegørelse fra Kontaktudvalget om Børnesagkyndig Rådgivning. (pdf)
Overvåget samvær. 3. redegørelse fra Kontaktudvalget om Børnesagkyndig Rådgivning. Bilag
Overvåget samvær. 3. redegørelse fra Kontaktudvalget om Børnesagkyndig Rådgivning. Bilag. (pdf)
Information om sagsbehandling
Information om sagsbehandling (pdf)
InformationomsagsbehandlingA52014.pdf
Sidst opdateret 21.02.2014