Gå til indhold
Undersøgelser på børneområdet
Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
Børn
Store fagområder er adoption, anbringelser og andre sager om støtte til familier med børn. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.
Vi har fundet 15 resultater med emnet Børneområdet. Viser 1 - 10
Tillæg til Ankestyrelsens notat om adoptionsformidlingen fra Bangladesh til Danmark 1975-82
Handicaptilgængelig version kan tilgås gennem link nederst på siden.
Bangladesh
I april 2021 modtog Ankestyrelsen en engelsk oversættelse af en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager.
Rapporten ”Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988”
Ankestyrelsen har foretaget en afdækning af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Chile i årene 1978 til 1988.
Undersøgelser på børneområdet
Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.
Børnesagsbarometret 2020
Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.
Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap
Ankestyrelsen har spurgt kommuner og forældre om, hvad der kan understøtte et godt samarbejde.
Afbrydelse af samvær og/eller kontakt
Fra 2016 til 2018 er der sket en stigning i antallet af afgjorte klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem børn eller unge og forældre eller netværk. Ankestyrelsen har undersøgt, hvad der kan være årsag til stigningen, og hvad der karakteriserer klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt.
Børnesagsbarometret
Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet
Anbringelser uden samtykke – Kommunernes praksis og perspektiver på stigningen
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet uden samtykke. Rapporten belyser blandt andet forløbet op til anbringelser uden samtykke, og hvad der har betydning for, om forældrene giver deres samtykke.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring