Gå til indhold
Undersøgelser på børneområdet
Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
Børn
Store fagområder er adoption, anbringelser og andre sager om støtte til familier med børn. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.
Vi har fundet 15 resultater med emnet Børneområdet. Viser 11 - 15
Bangladesh
I april 2021 modtog Ankestyrelsen en engelsk oversættelse af en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager.
Tillæg til Ankestyrelsens notat om adoptionsformidlingen fra Bangladesh til Danmark 1975-82
Handicaptilgængelig version kan tilgås gennem link nederst på siden.
Børnesagsbarometret
Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet
Anbringelser uden samtykke – Kommunernes praksis og perspektiver på stigningen
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet uden samtykke. Rapporten belyser blandt andet forløbet op til anbringelser uden samtykke, og hvad der har betydning for, om forældrene giver deres samtykke.
Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring