Gå til indhold
Vi har fundet 31 resultater med emnet Udtalelser og nyheder. Viser 21 - 30
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser
Det kommunale tilsyn ensretter og skærper praksis vedrørende faste vederlag til medlemmer af bestyrelser i kommunale fællesskaber.
Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne
Det kommunale tilsyn har i anledning af bl.a. henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udtalt, at tilsynet ikke har kompetence i forhold til selvstyrehavne, da disse ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning.
Kommunal støtte til drift af vandrerhjem
Det kommunale tilsyn har i en konkret sag udtalt, at Esbjerg Kommune ikke kan yde støtte til Danhostel Ribe inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne. Udtalelsen er ikke kun relevant for Esbjerg Kommune, men kan også være det for andre kommuner med interesse i emnet.
Sådan anvender man partshøringsreglerne ved tildeling af advarsler
Det kommunale tilsyn har med udgangspunkt i en principiel udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet udsendt en generel vejledning om partshøring i sager om tildeling af advarsler til medarbejdere.
Nyhedsbreve 2020
Se tilsynets nyhedsbreve for 2020.
Nyhedsbrev september 2020
I nyhedsbrevet for september kan du læse 11 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring