Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 219 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 191 - 200
Arbejdsskade; Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn
På kurset lærer du mere om reglerne om erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade, og hvordan du fastsætter erhvervsevnetab og årsløn efter arbejdsskadelovgivningen.
Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet
For kommunale tovholdere og mellemledere på det specialiserede socialområde. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet
For kommunale tovholdere og mellemledere på det specialiserede socialområde. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde om foreløbige afgørelser på børneområdet
Forbeholdt kommunale tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde om Aktivlovens regler om formue og indtægter
For kommunale faglige ledere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde om Aktivlovens regler om formue og indtægter
For kommunale tovholdere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet. Dialogmødet er afholdt.
Dialogmøde med advokater der møder i børnesager
Dialogmødet er forbeholdt advokater der møder i børnesager i Ankestyrelsen og ved domstolene.
Dialogmøde om foreløbige afgørelser på børneområdet
Forbeholdt kommunale tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne.
Dialogmøde om arbejdsskadesager i Ankestyrelsen
Dialogmødet er for fagforbund, forsikringsselskaber og selvforsikrede. Der er lukket for tilmeldinger.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring