Gå til indhold
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Vi har fundet 55 resultater med emnet Klagenævnet for Specialundervisning. Viser 41 - 50
Førskolesager
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klagesager om specialpædagogisk bistand i regionalt regi til førskolebørn.
Folkeskolesager
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klagesager om specialundervisning til folkeskolebørn fra 0. til og med 10. klasse.
STU
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Voksensager
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over retlige forhold i sager om specialundervisning til voksne.
Klagenævnet
Klagenævnet for Specialundervisning består af 5 medlemmer, som træffer afgørelser i klagesager om specialundervisning ved stemmeflerhed.
Udgivelser fra Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet har udgivet en forældrepjece og diverse årsrapporter.
K-meddelelser
Klagenævnet for Specialundervisning udsender løbende meddelelser om sin praksis.
Specialpædagogisk bistand til førskolebørn
Meddelelse om Klagenævnet for Specialundervisnings kompetence.
Specialundervisning til folkeskolebørn
Meddelelser om praksis i klagesager om specialundervisning til folkeskolebørn.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Meddelelser om praksis i klagesager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring