Gå til indhold
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Vi har fundet 55 resultater med emnet Klagenævnet for Specialundervisning. Viser 11 - 20
Afgørelser om førskolebørn
Når kommunen har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand til dit barn, der endnu ikke er startet i folkeskole, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.
Afgørelser om folkeskolebørn
Når kommunen eller skolelederen har truffet afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen, har du mulighed for at klage.
Afgørelser om STU
Når kommunen har truffet afgørelse om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), har du mulighed for at klage.
Afgørelser om specialundervisning for voksne
Når kommunen har truffet afgørelse om specialundervisning for voksne, har du i visse tilfælde mulighed for at klage.
Hvad kan du ikke klage over?
Klagenævnet for Specialundervisning kan ikke behandle alle klager om undervisning, herunder specialundervisning til børn, unge og voksne.
Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning?
Der er forskel på, hvordan du skal klage over en afgørelse om specialundervisning.
Specialpædagogisk bistand til dit førskolebarn
Kommunen har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand i et regionalt tilbud til dit barn, der endnu ikke er startet i folkeskolen. Hvordan kan du klage?
Specialundervisning til dit barn i folkeskolen
Kommunen eller skolelederen har truffet en afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen, som du kan klage over. Hvordan kan du klage?
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Kommunen har truffet en afgørelse om ungdomsuddannelse, som du kan klage over. Hvordan kan du klage?
Huskeliste til din klage (ungdom)
Her kan du læse om, hvad du skal huske at gøre, når du sender din klage over en afgørelse om ungdomsuddannelse til Klagenævnet for Specialundervisning.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring