Unge kriminelle

Den 1. juli 2010 trådte nye regler om styrkelse af indsatsen over for kriminelle unge i kraft.

Politiet blev – udover deres almindelige forpligtelse til at underrette kommunerne, når et barn eller en ung var mistænkt for at have begået kriminalitet – forpligtet til i en treårig periode årligt at orientere Ankestyrelsen om 300 repræsentativt udvalgte underretninger til kommunerne om børn og unge, der var mistænkt for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet.

Ankestyrelsen skulle via stikprøvekontrollen efterprøve, om kommunerne opfyldte deres forpligtelse og havde handlet tilstrækkeligt over for det udsatte barn eller den unge, som underretningen omhandlede.

Ankestyrelsen har løbende indhentet sagsakter fra kommunerne i de årlige 300 sager og har vurderet kommunernes indsats over for barnet eller den unge, herunder om kommunerne har sat hurtigt, konsekvent og tilstrækkeligt ind, når børn eller unge har begået kriminalitet. Hvis Ankestyrelsen har vurderet, at kommunerne i de konkrete sager ikke har foretaget eller truffet de fornødne sagsbehandlingsskridt eller afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, har Ankestyrelsen haft mulighed for at behandle sagen efter servicelovens § 65.

Det er her i 2014 blevet bestemt, at Ankestyrelsens opgave med at gennemgå kommunernes indsats på området for unge kriminelle skal fortsætte - indtil videre frem til den 30. juni 2016.

Sidst opdateret 08.04.2014