Forside » Børn & Familie » Sager om børn og unge » Ret til samvær og kontakt » Et barn eller ung kan have overvåget samvær, når de er sammen med deres forældre

Et barn eller ung kan have overvåget samvær, når de er sammen med deres forældre

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om overvåget samvær.

Ved overvåget samvær er der en repræsentant fra kommunen til stede under hele samværet.

Betingelserne for overvåget samvær

For at kunne træffe afgørelse om overvåget samvær skal det være nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, at samværet kun må foregå under tilstedeværelsen af en overvåger.

Forældrene kan ikke give samtykke til overvåget samvær. En sådan afgørelse skal derfor forelægges børn og unge-udvalget.

Afgørelsen om overvåget samvær træffes for en bestemt periode.

Overvågeren skal lave samværsbeskrivelser for de enkelte samvær. Disse beskrivelser bruges bl.a. ved efterprøvelsen af samværsafgørelsen, ligesom de kan være en hjælp for forældrene til at udvikle/forbedre samværet og kontakten med deres anbragte barn.

Der er tale om en indgribende afgørelse overfor forældrene, hvorfor det i situationen må overvejes om en mindre indgribende foranstaltning er tilstrækkelig, eksempelvis støttet samvær.

Støttet samvær

Støttet samvær, hvor forældrene selv ønsker en støtte til gennemførelsen af samværene med barnet eller den unge, kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Det er en frivillig ordning, og der skal ikke laves samværsbeskrivelser.

Sidst opdateret 14.11.2016