Forside » Børn & Familie » Sager om børn og unge » Ret til samvær og kontakt » Et anbringelsessted kan gøres anonymt for forældre og netværk af hensyn til barnet eller den unge

Et anbringelsessted kan gøres anonymt for forældre og netværk af hensyn til barnet eller den unge

Børn og unge-udvalget kan af hensynet til barnet eller den unge træffe afgørelse om anonymiseret anbringelsessted.

Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses overfor forældrene eller andre i netværket.

Børn og unge-udvalget kan efter forvaltningens indstilling træffe afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses overfor forældrene eller netværket for en bestemt periode.

Perioden for anonymiseringen

En afgørelse om anonymisering træffes for en bestemt periode. Da der er tale om en indgribende afgørelse, hvor spørgsmålet bør efterprøves ofte. Derfor vil perioden som udgangspunkt ikke være så lang, fra et par måneder og op til 1 år. Der kan dog både være kortere og længere perioder.

Sidst opdateret 14.11.2016