Forside » Børn & Familie » Sager om børn og unge » Anbringelse uden samtykke » Ophør af en anbringelse uden for hjemmet

Ophør af en anbringelse uden for hjemmet

En anbringelse uden for hjemmet skal ophøre, når formålet er opnået eller den unge er fyldt 18 år

Som udgangspunkt ophører en anbringelse uden samtykke, når:

  • formålet med anbringelsen er nået 
  • anbringelsen ikke længere tjener sit formål
  • den unge er fyldt 18 år

Under en anbringelse uden for hjemmet har kommunen altid en løbende pligt til at undersøge:

  • om anbringelsen fortsat har et formål i forhold til barnets eller den unges problemer
  • om problemerne kan løses under barnets eller den unges ophold i hjemmet

Et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, kan kun hjemgives til forældrene, når kommunen forinden har truffet en afgørelse herom.

Kommunen skal således altid i forbindelse med en hjemgivelse træffe afgørelse om, at en hjemgivelse skal ske samt om en hjemgivelsesperiode. Hjemgivelsesperioden kan vare op til seks måneder.

Sidst opdateret 19.11.2013