Forside » Børn & Familie » Sager om børn og unge » Anbringelse uden samtykke » Anmodning om at barnet eller den unge kommer hjem til familien (hjemgivelse)

Anmodning om at barnet eller den unge kommer hjem til familien (hjemgivelse)

Hvis forældremyndighedsindehaver eller den unge, der er fyldt 15 år, under anbringelsen anmoder om hjemgivelse, har kommunen som udgangspunkt altid en pligt til at vurdere anmodningen.

Hvis forældremyndighedsindehaver ønsker barnet eller den unge hjemgivet, eller den unge, over 15 år, ikke længere ønsker at være anbragt, har kommunen en pligt til vurdere anmodningen om hjemgivelse.

Kommunen har imidlertid ikke pligt til at behandle en anmodning om hjemgivelse, når en sag er under behandling i Ankestyrelsen eller ved domstolene,

Hvis kommunen træffer afgørelse om at hjemgive et tvangsanbragt barn eller ung, skal kommunen umiddelbart orientere børn og unge-udvalget.

Børn og unge-udvalget kan ikke selv omgøre kommunens afgørelse om hjemgivelse. Men udvalget eller enkelte medlemmer af udvalget kan underrette Ankestyrelsen, hvis der er grundlag for bekymring for barnet eller den unge ved en hjemgivelse.  

Hvis kommunen ikke vil hjemgive

Hvis anmodningen om hjemgivelse ikke kan imødekommes af kommunen og det vurderes, at betingelserne for en anbringelse uden samtykke fortsat er til stede, skal sagen forelægges til behandling for børn og unge-udvalget til en ny afgørelse.

Børn og unge-udvalget skal i disse tilfælde tage stilling til, om betingelserne for tvangsanbringelse fortsat er til stede.  

Hvis børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at der ikke længere er et anbringelsesgrundlag, skal kommunen herefter træffe afgørelse om periode for hjemgivelse.

Fastsættelse af en hjemgivelsesperiode

Hjemgivelsesperioden kan vare fra få dage til 6 måneder afhængig af behovet.

Formålet med en hjemgivelsesperiode er at hindre, at en hjemgivelse sker pludseligt og uden forberedelse, så den er til skade for barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Barnet eller den unge får hermed mulighed for at sige ordentligt farvel til anbringelsesstedet, og barnet eller den unge kan evt. gennem hyppigere samvær med forældrene vænne sig til at skulle hjem.

Kommunen får samtidig mulighed for at tilrettelægge hjemgivelsen, herunder vurdere, om der er behov for støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen og forberede denne støtte.

Kommunen kan også bruge hjemgivelsesperioden til at vurdere, om sagen på ny skal forelægges børn og unge-udvalget med henblik på afgørelse om tvangsmæssig anbringelse.

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse om hjemgivelsesperiode til Ankestyrelsen.

Undlade at fastsætte en hjemgivelsesperiode

Kommunen kan alene undlade at fastsætte en hjemgivelsesperiode i særlige tilfælde.

Særlige tilfælde kan for eksempel være, hvis plejeforældrene flytter eller siger op samtidig med, at barnet eller den unge af andre årsager skal hjemgives. I sådanne tilfælde vil det ofte være bedre for barnet eller den unge at komme hjem med det samme end at blive anbragt hos nye plejeforældre i en kortere hjemgivelsesperiode.

Det kan også være, at hjemgivelsen sker lige op til skolestart, hvor det vurderes at være til barnet eller den unges bedste at komme hjem hurtigt og starte i ny skole samtidig med, at de øvrige børn starter i skole. 

Sidst opdateret 19.11.2013