Navngivning

Du skal give dit barn et navn - enten ved dåb eller ved navngivning.

Barnet skal have et navn, inden det fylder seks måneder. Hvis barnet ikke har fået et efternavn senest seks måneder efter fødslen, får det morens efternavn. Har barnet ikke et fornavn, inden det fylder seks måneder, kan de eller den, der har forældremyndigheden, straffes med bøde.

Navngivning ved dåb

Et barn kan blive døbt i folkekirken eller et anerkendt trossamfund. Efter dåben udsteder sognet en fødsels- og dåbsattest.

Læs om dåb på Kirkeministeriets hjemmeside 

Se, hvilke trossamfund, der er anerkendt i Danmark.

Børn, der er født i Sønderjylland, skal navngives, inden de døbes. Det sker hos personregisterføreren i den kommune, hvor moren har bopæl.

Find kommunen på borger.dk

Navngivning uden dåb

Ansøgning om navngivning af barn sker ved digital selvbetjening på borger.dk . Ansøgningen modtages i det sogn, hvor, hvor moren har bopæl. Find sognet på sogn.dk

Er barnet født i Sønderjylland, modtages ansøgningen af personregisterføreren i den kommune, hvor moren har bopæl.

Hvis du tilhører et af de anerkendte trossamfund eller folkekirkens valg- og døvemenigheder, kan du sende en ansøgning om navngivning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i trossamfundet eller menigheden.

Ansøgningsblanket til print kan udskrives fra borger.dk.

Hvis forældre har fælles forældremyndighed, skal begge underskrive ansøgningen.

Når navngivningen er godkendt og registreret, får du tilsendt en fødsels- og navneattest.

Læs mere om digital ansøgning på borger.dk.

Sidst opdateret 06.09.2016