Lovgivning om navne

Navneloven indeholder reglerne om personnavne, dvs. fornavne, mellemnavne og efternavne, herunder reglerne for navnebeskyttelse og navneændring m.m.

Navneloven bygger på et princip om, at en persons navn i første række er et privat anliggende og kun i anden række er et spørgsmål, som samfundet har interesse i at regulere. Derfor er udgangspunktet for loven, at den enkelte selv bør have ret til at bestemme sit navn, medmindre der er stærke grunde til at hindre den pågældende heri. Stærke grunde kan fx være hensynet til slægtsfølelsen hos andre, der bærer samme efternavn eller mellemnavn.

Love

Navneloven > retsinformation.dk 

Bekendtgørelser

Navnebekendtgørelsen > retsinformation.dk

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2018 > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse af 9. august 2007 om adresseringsmellemnavne på retsinformation.dk

Skrivelse til statsamterne herunder Københavns Overpræsidium om navneændring på bryllupsdagen > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse af 12. oktober 1993 om skrivemåden aa eller å i et navn > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om navne > retsinformation.dk

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet > retsinformation.dk

Grønland

Gå til siden om de særlige regler på det familieretlige område i Grønland. 

Sidst opdateret 22.10.2018