Gebyr ved navneændring

Det koster 490 kroner få en navneændring. Gebyret skal være betalt, inden du søger.

Hvornår skal du betale gebyr?

Der skal som udgangspunkt betales gebyr for alle ansøgninger om navneændring. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft.

Hvis du søger om navneændring for flere personer, skal du betale gebyr for hver person.

Du skal dog kun betale ét gebyr, hvis personerne på ansøgningen er:

  • Ægtefæller 
  • Ugifte samlevende 
  • Søskende eller plejebørn under 18 år
  • Forældre og børn under 18 år, der søger om samme navneændring. 

Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.  

Hvornår skal du ikke betale gebyr?

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Du skal heller ikke betale gebyr for en navneændring for dit barn under 18 år, hvis barnets navneændring følger af en navneændring, som du får eller har fået.

Indbetaling af gebyr

Gebyret skal være indbetalt, når du ansøger. Det er nemlig ansøgeren, der betaler for behandling af ansøgningen.

Gebyret kan betales på følgende måder:

Du kan betale gebyret med dankort i forbindelse med den digitale ansøgning på borger.dk.

Hvis ansøgningen skal foretages på papir, kan du betale i banken.

Det skal ske med indbetalingskort, du finder på borger.dk. 

Vær opmærksom på, at Ankestyrelsen står som modtager på indbetalingskortet - vi er ved at få det ændret. 

Du skal ikke kontakte Ankestyrelsen - men derimod Børne- og Socialministeriet - hvis du har spørgsmål om betalingen.

Indbetalingskort på borger.dk

Læs vejledningen på borger.dk om betaling. Du kan ikke betale via netbank.

Spørgsmål om betaling sender du til Personregistrering i Kirkeministeriet på:

Sidst opdateret 22.08.2018