Ansøgning om navngivning eller navneændring

Hvis du vil søge om navngivning eller navneændring, skal du som udgangspunkt sende en ansøgning til dit bopælssogn via den digitale løsning på borger.dk.

Hvis et barn, der er født uden for de sønderjyske landsdele, skal navngives ved dåb, kan ansøgning dog indgives mundtligt. Dette kan ske under den samtale, som præsten afholder med forældrene, eller ved forældrenes henvendelse til personregisterføreren.

Ansøgninger om navngivning eller navneændring, som indgives til en personregisterfører i en af folkekirkens valg- og døvemenigheder eller til en personregisterfører i en menighed i et af de anerkendte trossamfund, skal heller ikke indgives ved digital selvbetjening. Dette skyldes, at disse menigheder ikke får stillet en digital løsning til rådighed af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

I alle andre tilfælde skal du som udgangspunkt anvende den digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Sådan behandles din ansøgning

Når ansøgningen er modtaget, tager personregisterføreren først stilling til, om din ansøgning eventuelt skal behandles af Statsforvaltningen. Hvis din ansøgning skal behandles af Statsforvaltningen, sender sognet eller kommunen din ansøgning videre til Statsforvaltningen. Herefter behandler den relevante myndighed din ansøgning og træffer afgørelse i sagen

Flere navne i samme ansøgning

Du må gerne søge om flere navne i samme ansøgning. For eksempel kan du søge om at få ændret både dit for-, mellem- og efternavn i samme ansøgning og kun betale eet gebyr. Du kan også skrive et eller flere alternative navneønsker og på den måde undgå at skulle søge igen, hvis du får afslag på at få det navn, du helst vil have. 

Ansøgning om navngivning via borger.dk 

Ansøgning om navneændring via borger.dk 

 

Sidst opdateret 25.03.2014