Navngivning

Du skal give dit barn et navn - enten ved dåb eller ved navngivning.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Barnet skal have et navn, inden det fylder seks måneder. Hvis barnet ikke har fået et efternavn senest seks måneder efter fødslen, får det morens efternavn. Har barnet ikke et fornavn, inden det fylder seks måneder, kan de eller den, der har forældremyndigheden, straffes med bøde.

Navngivning ved dåb

Et barn kan blive døbt i folkekirken og visse anerkendte trossamfund. Efter dåben udstedes en fødsels- og dåbsattest.

Ansøgning om navngivning ved dåb kan ske mundtligt enten under den samtale som præsten afholder med forældrene, eller ved at forældrene retter henvendelse til personregisterføreren i sognet. 

Børn, der er født i Sønderjylland, skal navngives, inden de døbes. Det sker hos personregisterføreren i den kommune, hvor moren har bopæl.

Navngivning uden dåb

Ansøgning om navngivning af barn sker ved digital selvbetjening på borger.dk . Ansøgningen modtages i det sogn, hvor, hvor moren har bopæl. 

Er barnet født i Sønderjylland, modtages ansøgningen af personregisterføreren i den kommune, hvor moren har bopæl.

Hvis du tilhører et af de anerkendte trossamfund eller folkekirkens valg- og døvemenigheder, kan du sende en ansøgning om navngivning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i trossamfundet eller menigheden.

Ansøgningsblanket til print kan udskrives fra borger.dk.

Hvis forældre har fælles forældremyndighed, skal begge underskrive ansøgningen.

Når navngivningen er godkendt og registreret, får du tilsendt en fødsels- og navneattest.

Læs mere om digital ansøgning på borger.dk.

Sidst opdateret 01.04.2019