Navne

Alle skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men kun ét efternavn. Du skal sørge for, at dit barn har mindst et fornavn og et efternavn, inden det er fyldt seks måneder.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Hvordan søger du om navngivning eller navneændring?

Hvis du ønsker at navngive dit barn eller ændre navn, skal du sende en ansøgning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i dit bopælssogn, eller til personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk. 

Personregisterføreren (sognet eller i Sønderjylland kommunen) besvarer spørgsmål om selve ansøgningen.

Hvis et barn, der er født uden for de sønderjyske landsdele, skal navngives ved dåb, kan ansøgning indgives mundtligt til præsten eller personregisterføreren.

Hvis særlige forhold gør, at du ikke kan anvende digital selvbetjening, bestemmer personregisterføreren, hvordan ansøgning indgives.

Sidst opdateret 01.04.2019