Lovgivning om navne

Navneloven indeholder reglerne om personnavne, dvs. fornavne, mellemnavne og efternavne, herunder reglerne for navnebeskyttelse og navneændring m.m.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Navneloven bygger på et princip om, at en persons navn i første række er et privat anliggende og kun i anden række er et spørgsmål, som samfundet har interesse i at regulere. Derfor er udgangspunktet for loven, at den enkelte selv bør have ret til at bestemme sit navn, medmindre der er stærke grunde til at hindre den pågældende heri. Stærke grunde kan fx være hensynet til slægtsfølelsen hos andre, der bærer samme efternavn eller mellemnavn.

Love

Navneloven > retsinformation.dk 

Bekendtgørelser

Navnebekendtgørelsen > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019> retsinformation.dk

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Gebyr for 2019 og fremover - se ovenfor under bekendtgørelser.

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2018 > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse af 9. august 2007 om adresseringsmellemnavne på retsinformation.dk

Skrivelse til statsamterne herunder Københavns Overpræsidium om navneændring på bryllupsdagen > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse af 12. oktober 1993 om skrivemåden aa eller å i et navn > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om navne > retsinformation.dk

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område > retsinformation.dk - se gebyr tabel 11  

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet > retsinformation.dk

Grønland

Gå til siden om de særlige regler på det familieretlige område i Grønland. 

Sidst opdateret 01.04.2019