Gebyr ved navneændring

Det koster 500 kroner i 2019 at få en navneændring. Gebyret skal være betalt, inden du søger.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Hvornår skal du betale gebyr?

Der skal som udgangspunkt betales gebyr for alle ansøgninger om navneændring. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft.

Hvis du søger om navneændring for flere personer, skal du betale gebyr for hver person.

Du skal dog kun betale ét gebyr, hvis personerne på ansøgningen er:

  • ægtefæller 
  • ugifte samlevende 
  • søskende eller plejebørn under 18 år
  • forældre og børn under 18 år, der søger om samme navneændring. 

Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.  

Hvornår skal du ikke betale gebyr?

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Du skal heller ikke betale gebyr for en navneændring for dit barn under 18 år, hvis barnets navneændring følger af en navneændring, som du får eller har fået.

Indbetaling af gebyr

Gebyret betales, når du ansøger. 

Du kan betale med dankort, når du ansøger digitalt på borger.dk.

Bruger du ikke den digitale løsning, eller har du ikke et dankort, skal du betale med indbetalingskortet på ansøgningsblanketten i banken.

Spørgsmål til betaling af gebyr og eventuelle udfordringer i forbindelse hermed skal rettes til Personregistrering i Kirkeministeriet. 

Sidst opdateret 01.04.2019