Fornavne, mellemnavne og efternavne

Alle skal have mindst et fornavn. Man kan have et eller flere mellemnavne, men kun et efternavn.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Fornavne

Alle skal have mindst et fornavn. Du kan have flere fornavne. Børn skal have et fornavn, inden de er fyldt seks måneder.

En dreng kan ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn.

Hvilke fornavne du kan tage?

Du kan vælge fornavne fra listen over godkendte fornavne. Hvis det navn, du gerne vil have, ikke står på listen, kan du søge om at få navnet godkendt.

Når et navn bliver godkendt, kommer det på listen over godkendte fornavne.

Listen over godkendte fornavne.

Mellemnavne

Mellemnavne har normalt karakter af et efternavn og står efter fornavn eller fornavnene og inden efternavnet. Du kan have flere mellemnavne.

Hvilke mellemnavne kan du tage?

 1. Et mellemnavn, du tidligere har haft som mellemnavn. 
 2. Et navn, du kan tage som efternavn. 
 3. Et navn, der bæres eller har været båret som mellemnavn af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. 
 4. Et godkendt drenge- eller pigefornavn. Disse mellemnavne kan du ikke senere tage som efternavn. 
 5. Din stedfar eller stedmors mellemnavn. Det gælder også din mor eller fars tidligere ægtefælles mellemnavn. En samlever sidestilles med en ægtefælle. Stedforælderen skal samtykke. 
 6. Din plejefar eller plejemors mellemnavn. Det gælder også tidligere plejeforældres mellemnavn. Plejefar eller plejemor skal samtykke. 
 7. Din ægtefælle eller samlevers mellemnavn. Ægtefællen eller samleveren skal give samtykke.

Efternavne

Alle skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken, og som normalt henviser til din slægt. Du kan kun have et efternavn - dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg.

Hvilke efternavne kan du tage?

 1. Et frit efternavn.
 2. Et efternavn, du har en slægtsmæssig eller lignende tilknytning til.
 3. Et navn, der ikke bæres som efternavn her i landet (et nydannet efternavn).
 4. To efternavne, du hver for sig kan tage, sat sammen med bindestreg.
 5. Det ene af dine to sammensatte efternavne (med bindestreg). Hedder du f.eks. Bang-Andersen, kan du tage enten Bang eller Andersen som efternavn.

Et navn, der står på listen over frie efternavne, kan tages af enhver som efternavn eller mellemnavn. 

Se listen over frie efternavne.

Beskyttede efternavne

Efternavne, der bæres af 2.000 personer eller færre, er beskyttede og kan derfor ikke tages af enhver.

Du kan få et beskyttet efternavn i disse tilfælde:

 1. Navnet har tidligere været dit efternavn. Det gælder også et efternavn, du har båret i et tidligere ægteskab. 
 2. Navnet bæres eller har været båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. 
 3. Navnet er eller har været dit mellemnavn. Der skal være tale om et mellemnavn efter navnelovens regler. En persons 2. eller 3. fornavn er ikke et mellemnavn. Kun et navn, der er et egentligt mellemnavn, kan tages som efternavn. Det er personregisterføreren, der kan afgøre, om navnet er et mellemnavn. 
 4. Navnet er din stedforældres efternavn. Det gælder også din mor eller fars tidligere ægtefælles efternavn. En samlever sidestilles med en ægtefælle. Stedforælderen skal samtykke. 
 5. Navnet er din plejefar eller plejemors efternavn. Det gælder også tidligere plejeforældres efternavn. Plejefar eller plejemor skal samtykke. 
 6. Hvis du efter de ovennævnte punkter kan tage et efternavn med en kønsbestemt endelse (for eksempel Petrowski), så kan du også få navnet med endelsen -a (for eksempel Petrowska, hvis du er en kvinde). Navnet skal være fra en kultur, hvor man tillader kønsbestemte endelser. Navnet skal være kønskorrekt - altså passe til dit køn.
 7. Navnet er et beskyttet efternavn, som du ikke har tilknytning til, men du har fået samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet. Du skal have kendskab til dem, der bærer navnet, og du skal selv indhente samtykke fra dem. Bæres navnet af børn, der er fyldt 12 år, skal der indhentes selvstændigt samtykke fra dem. 

Nydannede efternavne

Hvis du ønsker at tage et helt nyt efternavn, der ikke allerede findes som efternavn, kan du søge om at få navnet godkendt.

 

Patronymnavne

Du kan også få et patronymnavn. Det vil sige, at du kan få din fars eller mors fornavn med endelsen -søn eller -datter. For eksempel kan Mettes datter få efternavnet Mettesdatter.

Sidst opdateret 01.04.2019