Forside » Børn » Fagområder » Navne » Firmanavne, kunstnernavne, foreningsnavne og varemærker

Firmanavne, kunstnernavne, foreningsnavne og varemærker

Du kan få beskyttet dit firma-, kunstner- eller foreningsnavn eller varemærke ved at anmelde det til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Beskyttelse af navnet

En beskyttelse af navnet betyder, at privatpersoner ikke kan tage navnet som et nydannet mellem- eller efternavn i henhold til navneloven. Beskyttelsen hindrer dog ikke, at privatpersoner kan tage navnet efter navnelovens øvrige bestemmelser, for eksempel hvis personen har slægtsmæssig tilknytning til navnet.

Firmaer, foreninger og varemærker

Du kan kun anmelde navne på allerede eksisterende firmaer, foreninger og varemærker. For at kunne anmelde et navn, skal det dokumenteres, at firmaet, foreningen eller varemærket har ret til navnet. Det kan du for eksempel gøre ved at medsende registreringspapirer, SE-nr. eller lignende. Både danske og udenlandske navne kan beskyttes.

Det er kun navne, der har en sådan karakter, at de kan bruges som personnavne, du kan anmelde. Du kan ikke beskytte et navn, der fx indgår tal og andre tegn i, eller som er et foreningsnavn fx "Den Danske Forening for Servietsamlere".

Kunstnere

Du kan kun anmelde et kunstnernavn, hvis det er almindeligt kendt. Du skal derfor kunne dokumentere, at navnet er et almindeligt kendt kunstnernavn i befolkningen. Både danske og udenlandske kunstnernavne kan beskyttes.

Sidst opdateret 01.04.2019