Samvær

Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor sammen med. Barnet har ret til samvær, og forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær. Statsforvaltningen kan hjælpe forældrene med at finde en løsning, der er bedst for deres barn.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor sammen med. Barnet har ret til samvær, og forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær.

Forældre kan altid selv aftale, hvordan samværet skal være. Hvis forældrene ikke er enige om samværet, kan de kontakte Statsforvaltningen.

Hvis forældrene vil søge om at få fastsat samvær for deres barn, skal de sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Aftaleblanket om samvær på statsforvaltningen.dk

Statsforvaltningen kan gøre følgende:

  • Hjælpe forældrene med at finde frem til en løsning, som de kan blive enige om, og som er bedst for deres barn
  • Vejlede forældrene om reglerne på området
  • Træffe afgørelse om samvær, hvis det ikke lykkes forældrene at blive enige

Alle afgørelser om samvær træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningen vil inddrage barnet under sagen, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme frem.

Samvær på statsforvaltningen.dk

Ankestyrelsens rolle

Hvis Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om samvær, kan forældrene klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 01.04.2019