Spørgsmål/svar om forældremyndighed og barnets bopæl

Læs svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.

Beslutninger om barnet ved fælles forældremyndighed: Kan den ene forælder beslutte, hvor barnet skal gå i skole, når der er fælles forældremyndighed?

Nej, skolevalg er en af de beslutninger, som forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om. Andre typer beslutninger følger af dette:

Forældremyndighedsindehaverne sammen 

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning til udlandet, herunder Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab
 • Pas

Bopælsforælderen

 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Samværsforælderen

 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter

Om at blive dømt til fælles forældremyndighed: Et fraskilt forældrepar har fælles forældremyndighed. Hvad gør den ene forælder, hvis denne ønsker forældremyndigheden alene?

Hvis den ene forælder ønsker at få forældremyndigheden alene, og den anden forælder ønsker at bevare den fælles forældremyndighed, skal sagen startes ved Statsforvaltningen. Hvis forældrene ikke når til enighed her, sendes sagen videre til retten. Retten er ikke tvunget til at give forældremyndigheden til en af forældrene, da retten kun kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Retten kan altså dømme til fortsat fælles forældremyndighed.

Om bopælsafgørelser ved retten: Når der er mulighed for at dømme til fælles forældremyndighed, hvem bestemmer så, hvor barnet skal bo?

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, men ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo, kan dommeren beslutte dette. Forældrene skal dog altid først gå til Statsforvaltningen, hvor de kan få hjælp til at løse deres uenighed. 

Barnets bopæl 

Om fælles forældremyndighed, når faderskabet fastslås: Hvornår etableres der fælles forældremyndighed?

Hvis forældrene er gift, når barnet bliver født, har de automatisk fælles forældremyndighed. Hvis forældrene har haft et forudgående samliv eller ægteskab før barnets fødsel, etableres der automatisk fælles forældremyndighed, når faderskabet fastslås i disse tilfælde:

 • Hvis forældrene har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.
 • Hvis forældrene har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.
 • Hvis forældrene var separeret på tidspunktet for barnets fødsel.

Forældre kan altid aftale fælles forældremyndighed, hvis de ikke har det i forvejen.

Blanketten og yderligere vejledning findes på www.statsforvaltningen.dk.

Orienteringsretten: Hvilken form for orientering har en forælder ret til, hvis denne ikke har del i forældremyndigheden?

Når en forælder ikke har del i forældremyndigheden, har denne ret til - efter anmodning - at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privatpraktiserende læger og tandlæger. Desuden har forælderen ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Forælderen skal selv bede om orientering eller om at få udleveret dokumenter. Det er altså ikke noget, som forælderen får automatisk.

Udlandsafgørelse ved uenighed om forældremyndigheden: Hvis forældre har fælles forældremyndighed, og de er uenige om, at barnet skal med den ene forælder på ferie, kan forælderen så bare tage af sted?

Når forældre har fælles forældremyndighed, kan hver af dem rejse med barnet til udlandet, uden at dette kræver en afgørelse fra Statsforvaltningen eller samtykke fra den anden forælder.

Dette gælder dog ikke, hvis forældrene er uenige om forældremyndigheden. Hvis forældrene er uenige, kan den ene forælder ikke tage barnet med ud af landet uden den andens samtykke. Der er dog mulighed for, at forældre kan søge Statsforvaltningen om mulighed for at tage barnet med til udlandet, Færøerne eller Grønland i en kortere periode.

Sidst opdateret 06.03.2014