Barnets bopæl

Forældre kan altid selv aftale, hvem af forældrene barnet skal bo hos. Hvis de ikke kan blive enige, kan de kontakte Statsforvaltningen. Forældre kan klage over Statsforvaltningens midlertidige afgørelse om barnets bopæl til Ankestyrelsen, hvis sagen om barnets bopæl ikke er indbragt for retten.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Har forældre fælles forældremyndighed over deres barn, kan den forælder, barnet bor hos, blandt andet beslutte, hvor i landet barnet skal bo, og hvilken daginstitution barnet skal gå i.

Forældre kan altid selv aftale, hvem af forældrene barnet skal bo hos. Hvis forældrene ikke er enige om det, kan de henvende sig til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan gøre følgende:

  • Hjælpe forældrene med at finde frem til en løsning, som de kan blive enige om, og som er bedst for deres barn
  • Vejlede forældrene om reglerne på området
  • Træffe en midlertidig afgørelse om barnets bopæl, hvis det ikke lykkes forældrene at blive enige.

Barnets bopæl på statsforvaltningen.dk

Hvis forældrene stadig er uenige, efter at de har været i Statsforvaltningen, kan hver af forældrene bede Statsforvaltningen om at sende sagen til retten. Retten vil så beslutte, hvem af forældrene barnet skal bo hos.

Afgørelser om barnets bopæl træffes altid ud fra, hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningen og retten vil inddrage barnet under sagen, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme frem.

Ankestyrelsens rolle

Hvis Statsforvaltningen har truffet en midlertidig afgørelse om barnets bopæl, kan forældrene klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Klageadgangen gælder dog ikke, hvis sagen om barnets bopæl er indbragt for retten.

Sidst opdateret 01.04.2019