Forskningsprojekt og dataindsamling

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) stod for et forskningsprojekt til brug for evalueringen af forældreansvarsloven, og Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) foretog en dataindsamling til belysning af Statsforvaltningernes afgørelser og sagsbehandling om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Forskningsprojektet

Forskningsprojektet blev forestået af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og ledet af seniorforsker ved SFI, Mai Heide Ottosen.

Undersøgelsen fra SFI belyser omfanget og virkningen af afgørelser om fælles forældremyndighed, betydningen af fokus på barnets perspektiv og inddragelse af barnet samt virkningerne af forældrenes fælles ansvar for barnet.

Forskningsprojektet løb fra 2008 til første halvdel af 2011, hvor SFI afleverede en evalueringsrapport.

Evalueringsrapporten på sfi.dk

Statistik/dataindsamling

Familiestyrelsen foretog en dataindsamling, som belyser statsforvaltningernes afgørelser og sagsbehandling om forældremyndighed, bopæl og samvær. Dataindsamlingen belyser også de forligsmæssige bestræbelser i statsforvaltningerne og resultaterne heraf i sager om forældremyndighed og bopæl.

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne (1. februar til 30. april 2010) (pdf)

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne (1. februar 2010 til 31. januar 2011) (pdf) Filen er opdateret 20. juni 2011.

Gennemgang af data om sager, hvor der er påstand om vold eller andre grænseoverskridende handlinger (1. februar 2010-31. januar 2011) (pdf)

Sidst opdateret 01.03.2018