Forældremyndighed og samvær

I kan som forældre altid selv aftale at ændre forældremyndigheden eller aftale, hos hvem af jer barnet skal bo, og hvordan samværet skal være.

En aftale om forældremyndighed er først gyldig, når I har anmeldt den til Statsforvaltningen. Det er også Statsforvaltningen, I skal kontakte, hvis I ikke kan blive enige om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Ankestyrelsens rolle

Hvis Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om samvær eller en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl er indbragt for retten, kan du dog ikke klage over afgørelsen i den sag.

En klage skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 13.12.2018