Opkrævning og inddrivelse af bidrag

Danske myndigheder kan opkræve og inddrive bidrag fra bidragsbetaler både i Danmark og udlandet.

En dansk myndighed kan opkræve og inddrive bidrag, når:

  • bidraget er fastsat i en dansk aftale eller afgørelse. Det gælder også aftaler og afgørelser, der er truffet i Grønland eller på Færøerne.
  • bidraget er fastsat i en afgørelse, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af de samme konventioner om bidrag som Danmark.

Hvis afgørelsen om bidrag ikke er omfattet af et af disse tilfælde, kan danske myndigheder ikke opkræve og inddrive bidraget.

Sidst opdateret 27.11.2018