Familieydelser

Udbetaling Danmark bevilger og udbetaler familieydelser til børnefamilier.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Du kan klage over Udbetaling Danmarks afgørelser om udbetaling af familieydelser.

Du kan klage over:

Børnetilskud

Børne- og ungeydelse

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/04 2019

Sidst opdateret 01/04 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring