Børne- og ægtefællebidrag

Udbetaling Danmark kan opkræve bidrag til børn og (tidligere) ægtefælle, hvis den, der skal betale bidraget, ikke selv betaler til tiden.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Du kan klage over Udbetaling Danmarks afgørelser om opkrævning af børne- og ægtefællebidrag. 

Du kan klage over:

Sidst opdateret 01.04.2019