Uddannelsesbidragssatser 2018

Uddannelsesbidrag svarer som udgangspunkt til normalbidragets grundbeløb - dvs. 1.204kr. om måneden i 2018. Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan der fastsættes højere uddannelsesbidrag.

 

Efter lov om børns forsørgelse kan der fastsættes bidrag til barnets undervisning og uddannelse indtil barnets fyldte 24. år. Der fastsættes kun uddannelsesbidrag, hvis bidragsbetaleren har en indkomst af en vis størrelse.

Uddannelsesbidrag fastsættes som udgangspunkt til grundbeløbet af normalbidraget, dvs. 1.204 kr. om måneden i 2018.

Hvis bidragsbetaleren har gode økonomiske forhold, kan der fastsættes højere uddannelsesbidrag end grundbeløbet af normalbidraget. Det sker efter et skøn i den enkelte sag.

I skemaet nedenfor skal man være opmærksom på, at det barn/de børn, der søges uddannelsesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn. Hvis det drejer sig om uddannelsesbidrag til et barn – men den pligtige også har forsørgelsespligt over for et andet barn – skal man se i skemaet under 2 børn.

Ankestyrelsen fastsætter hvert år vejledende indkomstbeløb for, hvor høj en indkomst en bidragsbetaler normalt skal have for at skulle betale forhøjet uddannelsesbidrag. 

Indkomstoversigten af 2018 på retsinformation.dk

Ifølge indkomstoversigten af 2018 er de vejledende indkomstbeløb for 2018 følgende:

1 BARN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 380.000 600.000 900.000
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

2 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 440.000 700.000 1,1 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

3 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 500.000 800.000 1,2 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

4 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 580.000 900.000 1,4 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

5 BØRN
Er bidragsbetalerens årlige indkomst, ca. kr.: 700.000 1,1 mio. 1,7 mio.
Skal bidragsbetaleren normalt betale:

Grundbeløbet

Grundbeløbet
+ 50 %

Grundbeløbet
+ 100 %

Sidst opdateret 27.11.2018