Surrogatmoderskab

En surrogatmor kaldes ofte for en rugemor. I Danmark er aftaler om surrogatmoderskab ugyldige.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Surrogatmoderskab betyder, at der er indgået en aftale om, at en kvinde, som føder et barn, efter fødslen skal udlevere barnet til en anden. Sådan en aftale er ugyldig og kan ikke anerkendes eller fuldbyrdes af danske myndigheder ifølge børnelovens § 31.

Det er strafbart at yde eller modtage hjælp med henblik på at opnå forbindelse mellem en kvinde og en anden, der ønsker, at kvinden skal føde et barn til denne (adoptionslovens § 33 og 34).

Særligt om surrogatmoderskab med tilknytning til udlandet

Ankestyrelsen anerkender heller ikke aftaler om surrogatmoderskab, der er indgået i udlandet, og hvor et dansk par fx er anført som barnets forældre på barnets fødselsattest. 

Du skal være opmærksom på, at aftaler om surrogatmoderskab i flere lande, kræver en erklæring om, at barnet kan indrejse i de påtænkte forældres hjemland. Danske myndigheder kan ikke udstede en sådan erklæring. 

Du kan få svar på spørgsmål om indrejse og opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen og om dansk indfødsret hos indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 01.04.2019