Separation og skilsmisse

Ægtefæller og registrerede partnere kan blive separeret eller skilt, hvis den ene eller begge parter ikke ønsker at fortsætte samlivet. En ansøgning om separation eller skilsmisse skal sendes til Statsforvaltningen.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Hvis en person ikke ønsker at fortsætte samlivet med en ægtefælle eller registrerede partner, har personen ret til separation. Hvis parterne er enige om skilsmisse, kan de blive skilt uden separation. Hvis parterne ikke er enige om skilsmisse, kan de som udgangspunkt først blive skilt efter seks måneders separation.

Selvom parterne ikke er enige om at blive skilt, er der i visse situationer mulighed for at blive skilt uden først at have været separeret. Det gælder for eksempel i tilfælde af utroskab, eller hvis parterne har levet adskilt de sidste to år på grund af uoverensstemmelser.

Læs mere på Familieretshuset.dk

Sidst opdateret 01.04.2019