Din sag om ægteskab og skilsmisse

To personer - uanset køn – kan indgå ægteskab. Et ægteskab – eller en skilsmisse - har juridisk betydning for ægtefællerne i en række forhold.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Ankestyrelsens rolle

Du skal henvende dig til din bopælskommune, hvis du vil giftes.

Hvis du ikke opfylder alle betingelser for at blive gift, kan kommunen i særlige tilfælde dispensere fra nogle af betingelserne. Hvis du får afslag på dispensation, kan du klage til Ankestyrelsen. Derudover kan der ikke klages over kommunens afgørelse.

Hvis du vil skilles eller separeres, skal du sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Det er meget få af Statsforvaltningens afgørelser om separation og skilsmisse, du kan klage over til Ankestyrelsen. I de fleste tilfælde skal sagen indbringes for retten.

Er du blevet gift eller skilt i udlandet, kan kommunen – og andre myndigheder – bede Ankestyrelsen om en udtalelse, hvis der er tvivl om ægteskabets eller skilsmissens gyldighed.

Hvordan klager jeg?

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse, skal du sende din klage til kommunen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Kommunen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du eventuelt ikke kan klage over – når du får en afgørelse.
 
Hvis du vil klage over Statsforvaltningens afgørelse, skal du sende din klage til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du eventuelt ikke kan klage over – når du får en afgørelse.

Sidst opdateret 01.04.2019