Oplysninger om Vietnam

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Vietnam.

Vielseskompetence

Vielsen skal registreres ved den kompetente myndighed.

Begge parter skal være til stede ved registreringen.

De kompetente myndigheder er;

  • ”Communal People’s Commitee”, hvor den pågældende har bopæl
  • ”Communal People’s Commitee”, hvor en vietnamesisk statsborger boende i udlandet har midlertidig bopæl under sit ophold i Vietnam.
  • De vietnamesiske myndigheder i det pågældende land, hvor en vietnamesisk statsborger har bopæl.

Den danske ambassade i Hanoi oplyser, at den kompetente myndighed, hvor registrering skal ske, er afhængig af hvilke statsborgere der er tale om.

Ægteskab indgået i Vietnam:

Ægteskab mellem to vietnamesiske borgere skal registreres i Vietnam ved ”People’s Committees” i den by, landsby eller kommune hvor en af parterne har bopæl.

Ægteskab mellem en vietnamesisk borger og en ikke-vietnamesisk borger skal registreres i Vietnam ved ”People’s Committees” i den by eller provins, hvor den vietnamesiske borger har bopæl.

Ægteskab mellem en vietnamesisk borger permanent boende i grænseområdet og en borger fra nabolandet permanent boende i grænseområdet, skal registreres i Vietnam ved ”People’s Committees” i den by, landsby eller kommune hvor den vietnamesiske borger har bopæl.

Ægteskab mellem to udenlandske borgere med permanent bopæl i Vietnam skal registreres i Vietnam ved ”People’s Committees” i den by, landsby eller kommune, hvor en af parterne har bopæl.

Ægteskab indgået i udlandet:

Ægteskab mellem to vietnamesiske borgere skal registreres ved de vietnamesiske myndigheder i det pågældende land på det sted, hvor en af parterne har bopæl. Registreringen må ikke stride mod det pågældende lands lovgivning.

Ægteskab mellem em vietnamesisk borger og en ikke-vietnamesiske borger skal registreres ved de vietnamesiske myndigheder i det pågældende land på det sted, hvor den vietnamesiske borger har bopæl. Registreringen må ikke stride mod det pågældende lands lovgivning.

(opdateret 15.1.15)

Formkrav

Et ægteskab skal registreres for at være gyldigt. (Senest opdateret den 16.03.2000).

Alderskrav: Mænd skal være 20 år for lovligt at kunne indgå ægteskab, og kvinder skal være 18 år. (Senest opdateret 16.03.2000). 

Alderskravet er udregnet ud fra fødselsåret og ikke fra fødselsdagen. En kvinde med fødselsdag 5. marts 1979, kan derfor indgå ægteskab fra 1. januar 1997, og ikke først fra den 5. marts.(opdateret 15.01.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Nej, 20 år for mænd og 18 år for kvinder. (opdateret 15.01.2015)

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Ingen oplysninger.

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ingen oplysninger.

Legalisering/apostillepåtegning

Alle juridiske dokumenter skal legaliseres. 

Legalisering sker ved følgende myndigheder i nævnte rækkefølge:

  1. ”People’s Committee” i den by, hvor borgeren er fra. Borgeren kan få et familiemedlem til at henvende sig på sine vegne, men dette kræver, at man medbringer ”Family Registration Book” som dokumentation for familieforholdet.
  2. Udenrigsministeriet i Vietnam.
  3. Den Danske Ambassade i Hanoi

(Opdateret 10.07.2015).

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester/ægteskabsattester

Vietnamesiske statsborgere, som er bosiddende i Vietnam og ønsker at indgå ægteskab i udlandet, vil få udstedt certifikatet TP/HT-2013-XNTTHN fra de vietnamesiske myndigheder. Bruges dette certifikat ikke i forbindelse med indgåelse af ægteskab i udlandet, kan det føre til, at ægteskabet ikke anerkendes i Vietnam. (Opdateret 19/11 2014).

Civilstandsattester skal legaliseres. Se ovenfor. 

(opdateret 10.07.2015)

Skilsmisser

Skilsmisser foretages kun ved domstolene. (opdateret 10.07.2015)

Sidst opdateret 10.07.2015