Oplysninger om Ukraine

Oplysninger vedrørende udstedelse af civilstandsattester, legaliseringsprocedurer og apostillepåtegninger i Ukraine.

Vielseskompetence

Indgåelse: Et ægteskab indgås ved, at parterne giver samtykke til, at det bliver registreret i folkeregistret, at parterne er gift. En religiøs vielse har derfor religiøse virkninger, men ikke civilretlige virkninger. (Senest opdateret 25.11.11).

Formkrav

Hvis ægteskabet ikke er registreret ved en statslig myndighed, er det ikke gyldigt, og det anerkendes derfor ikke i Danmark. (Senest opdateret 25.11.11).

Er det tilladt at indgå ægteskab, når man ikke er fyldt 15 år?

Kvinder skal være fyldt 17 år og mænd 18 år for at indgå ægteskab. Der kan gives tilladelse til indgåelse af ægteskab for både mænd og kvinder ned til 14 år under særlige omstændigheder f. eks. graviditet.

Er det tilladt at indgå ægteskab, når begge parter ikke er samtidigt til stede?

Nej. Såfremt det ikke af helbredsmæssige årsager er muligt at komme til folkeregistreret, vil det være muligt at få en medarbejder til at komme til personens bopæl og foretage vielsen. (opdateret 15.01.2015)

Andre omstændigheder, der efter landets lovgivning medfører, at en vielse er ugyldig

Ægteskab indgået i strid med ovennævnte regler, anses som ugyldigt.

Legalisering/apostillepåtegning

Dokumenter skal apostillepåtegnes.

Ankestyrelsens Familieretsafdelings udtalelser om vielser foretaget i landet

Ingen oplysninger.

Civilstandsattester

Den Danske Ambassade i Ukraine har oplyst, at myndighederne i Ukraine ikke udsteder civilstandsattester (opdateret 24.01.2018).

Skilsmisser

Den danske ambassade i Ukraine oplyser, at skilsmisser både kan foretages på folkeregistret og ved domstolene.  (opdateret 15.01.2015)

Sidst opdateret 24.01.2018